Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSIU05 - Digitalteknik, 8hp

Kursen administreras sedan år 2016 i LISAM. Denna sida behålls som referens men är alltså ogiltig

Kursen består av två parallella spår, dels digitalteknik och dels mätteknik. Kursinformationen är uppdelad i dessa två spår så för att få en total överblick över kursen, glöm inte att läsa båda delarna.

Digitaltekniksdelen 6 hp


MÃ¥lbeskrivning

Kursen Digitalteknik behandlar strukturerade metoder för konstruktion och analys av digital elektronik. Användningen av kundspecifika integrerade kretsar i olika former ökar snabbt. Detta faktum ställer krav på konstruktören att använda välstrukturerade metoder för specifikation, konstruktion och funktionsverifiering. I kursen ingår grundläggande moment såsom Boolesk algebra, minimering med Karnaugh-diagram samt metoder för konstruktion av synkrona sekvensnät.

Kursomfattning

  • Föreläsningar: 10 x 2 = 20 timmar
  • Lektioner: 10 x 2 = 20 timmar
  • Laborationer: 3 x 4 + 1 x 2= 14 timmar
  • En skriftlig tentamen

Mättekniksdelen 2 hp


MÃ¥lbeskrivning

Mätteknikinslaget vill introducera grundläggande elektronik på ett ingenjörsmässigt sätt med laborationer tätt kopplade till föreläsningar. I tre föreläsningar presenteras grundläggande likströmsteori. På laborationerna bekantar sig sedan studenten med dessa begrepp genom att göra en serie uppkopplingar och mätningar. Laborationerna avslutas med ett lödprojekt vars prestanda skall mätas upp och redogöras för.

Samtliga laborationer skall dokumenteras och redogöras i en kort rapport. Rapporten ska utsättas för peer-granskning av en kurskamrat innan inlämning till examinator. Rapporten kan ges värderingen Godkänd eller Retur. Samtliga rapporter måste vara godkända för godkänt på detta moment.

Efter kursen ska studenten ha kopplingsvana, grundläggande komponentkännedom, kunna utföra enkla mätningar och även viss felsökning på elektriska kretsar. Multimeter och oscilloskop används.

Kursomfattning

  • Föreläsningar: 3 x 2 = 6 timmar
  • Laborationer: 4 x 2 = 8 timmar
  • Laborationsrapporter

Informationsansvarig: Michael Josefsson
Senast uppdaterad: 2017-03-09