Göm meny

TSEA56 - Kandidatprojekt i elektronik

Elektronik kandidatprojekt är en projektkurs för Y-linjen, termin 6 och för I-linjen med systeminriktning, termin 6. Kursen ingår i CDIO programmet. Här lär du dig att bygga en datorstyrd apparat från ide till färdig produkt. Projektet utförs enligt projekmodellen LIPS.

Till höger hittar du en meny för navigering på kurshemsidan. Information finns också på lisam.

Senaste nytt

  • 2022-01-14 Välkomna till kandidatprojektet i Elektronik! Nu är centrala delar av kurshemsidan uppdaterad för vårterminen 2022. Föreläsningar läggs upp i takt med att dom ges och information om senare delar av kursen kommer att uppdateras så småningom
  • 2021-10-13 Välkomna till kandidatprojektet i Elektronik!! Kurshemsidan är under uppbyggnad inför kursomgången vårterminen 2022. Det är viktigt att du deltar på mina undervisningstillfällen den första veckan. Här ges viktig information, grupper bildas, projekt väljs. Samtliga föreläsningar är att betrakta som obligatoriska.

Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2022-01-14