Göm meny

TSEA56 - Kandidatprojekt i elektronik

Elektronik kandidatprojekt är en projektkurs för Y-linjen, termin 6 och för I-linjen med systeminriktning, termin 6. Kursen ingår i CDIO programmet. Här lär du dig att bygga en datorstyrd apparat från ide till färdig produkt. Projektet utförs enligt projekmodellen LIPS.

Till höger hittar du en innehållsförteckning som du kan använda för att söka bland sidorna.

Arbetet i kursen utförs i vårt projektlab Muxen.

Senaste nytt

  • 2019-02-15 Bokning av tid för muntlig återkoppling av lärare från Språkcentrum. Skriv era namn efter den tid ni önskar komma. Notera vilken lärare som håller i passet ni bokar, det är den språkläraren ni ska skicka skrivuppgiften till.
  • 2019-02-08 Labmaterial till AVR-labben har uppdaterats, se fliken Laborationer.
  • 2019-02-08 Gruppernas val av uppgift samt tilldelade ISY-handledare. Språkhandledare tilldelas senare i och med bokning av tid för muntlig återkoppling.
  • Gruppindelning på etikseminarierna finns under fliken "Etik".
  • 2018-01-24 Projektgrupper har bildats. Tilldelning av projekt, beställare och handledare finns under fiken "projektgrupper".
  • 2018-01-21 Bilderna från föreläsning 1 finns under fliken "föreläsningar".
  • 2019-01-18 Nu är kurshemsidan uppdaterad med bland annat nya projektdirektiv. Välkomna till den första föreläsningen på måndag.
  • 2018-12-07 Välkomna till kandidatprojektet i Elektronik!! Kurshemsidan är under uppbyggnad inför kursomgången vårterminen 2019. Det är viktigt att du är närvarande vid undervisningstillfällena den första veckan. Här ges viktig information, grupper bildas, projekt väljs, etikdelen inleds. Samtliga föreläsningar är att betrakta som obligatoriska. (Av tidigare erfarenhet vill jag redan nu påpeka att du som ämnar delta i kandidatprojektet ska undvika skidresor och dyligt under terminstid på vårterminen. Kursen har kontinuerlig examination.)

Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2019-02-15