Göm meny

TSEA56 - Kandidatprojekt i elektronik

Elektronik kandidatprojekt är en projektkurs för Y-linjen, termin 6 och för I-linjen med systeminriktning, termin 6. Kursen ingår i CDIO programmet. Här lär du dig att bygga en datorstyrd apparat från ide till färdig produkt. Du kommer också att lära dig VHDL, ett hårdvarubeskrivande språk. Projektet utförs enligt projekmodellen LIPS.

Till höger hittar du en innehållsförteckning som du kan använda för att söka bland sidorna.

Arbetet i kursen utförs i vårt projektlab Muxen.

Tillgång till arenan "Visionen" och projektarbetsplatserna 4 och 5. Detaljerad uppdelning av tiden finns på anslagstavlan i Muxen.

vecka 17: må kl 13-21, to kl 13-21, fre kl 13-21
vecka 18: on kl 13-21, to kl 7-13, fre kl 13-21
vecka 19: må kl 13-21, ti kl 7-13, on kl 13-21, fre kl 13-21
vecka 20: må kl 13-21, ti kl 7-13, on kl 13-21, to kl 7-13, fre kl 13-21
vecka 21: må kl 13-21, ti kl 7-13, on kl 13-21, to kl 7-13, fre kl 13-21
vecka 22: må kl 13-21, on kl 7-21, to kl 7-21

Senaste nytt

 • 2018-05-14 Datum och tid för presentationer och opposition finns under leveranser.
 • 2018-04-24 Deadline för BP5 är förlängd till 23 maj.
 • 2018-03-27 Deadline för BP4 är framflyttad till den 12:e april.
 • 2018-03-20 Slutpresentationerna kommer att ske 30 maj kl. 8-17 och 31 maj kl. 8-15. Tävlingar 1 juni kl. 8- ca kl 14
 • 2018-02-13 Gruppindelning, uppgift, salar och tider för opponeringsseminarierna (16/2, 23/2 och 28/2) finns här . Text "Vad ska man tänka på när man opponerar på en rapport" finns här.
 • 2018-02-05 Handledare till skrivuppgifterna är publicerade under filken "förstudie och kappa". Projekthandledare finns nu listade under fliken "projektgrupper".
 • 2018-01-29 Material om skrivuppgiften finns nu samlat under fiken "förstudie och kappa".
 • 2018-01-21 Bilderna från kravspecifikationsföreläsning ligger utlagda under fliken "föreläsningar". Lipsmall i latex finns här.
 • 2018-01-21 Vi påminner om att teckningslistor för laborationerna finns utanför labsalen Muxen.
 • 2018-01-19 Bilderna från etikföreläsning ligger utlagda under fliken "föreläsningar". Gruppindelning på etikseminarierna samt en text inför etikseminarie 2 finns under fliken "kursmaterial".
 • 2018-01-19 Projektgrupper har bildats. Tilldelning av projekt och beställare finns under fiken "projektgrupper".
 • 2018-01-15 Bilderna från föreläsning 1 finns under fliken "föreläsningar". Detaljschema för etikinslaget finns under föreläsning 2. Instruktioner för etikseminarier och litteratur till dessa finns under fliken "kursmaterial".
 • 2017-12-06 Välkomna till kandidatprojektet i Elektronik!! Kurshemsidan är under uppbyggnad inför kursomgången vårterminen 2018. Det är viktigt att du är närvarande vid undervisningstillfällena den första veckan. Här ges viktig information, grupper bildas, projekt väljs, etikdelen inleds. Samtliga föreläsningar är att betrakta som obligatoriska. (Av tidigare erfarenhet vill jag redan nu påpeka att du som ämnar delta i kandidatprojektet ska undvika skidresor och dyligt under terminstid på vårterminen. Kursen har kontinuerlig examination.)

Informationsansvarig: Tomas Svensson
Senast uppdaterad: 2018-05-14