Göm meny

TSEA56 - Kandidatprojekt i elektronik

Elektronik kandidatprojekt är en projektkurs för Y-linjen, termin 6 och för I-linjen med systeminriktning,termin 6. Kursen ingår i CDIO programmet. Här lär du dig att bygga en datorstyrd apparat från idé till färdig produkt. Du kommer också att lära dig VHDL, ett hårdvarubeskrivande språk. Projektet utförs enligt projekmodellen LIPS.

Till höger hittar du en innehållsförteckning som du kan använda för att söka bland sidorna.

Arbetet i kursen utförs i vårt projektlab Muxen.
 

Senaste nytt

  • 2016-09-27 Välkomna till kandidatprojektet i Elektronik!! Kursen ges nästa gång under vt 2018. Det är viktigt att du är närvarande vid undervisningstillfällena den första veckan. Här ges viktig information, grupper bildas, projekt väljs, etikdelen inleds. Samtliga föreläsningar är att betrakta som obligatoriska. (Av tidigare erfarenhet vill jag redan nu påpeka att du som ämnar delta i kandidatprojektet ska undvika skidresor och dyligt under terminstid på vårterminen. Kursen har kontinuerlig examination.)

  • Informationsansvarig: Tomas Svensson
    Senast uppdaterad: 2017-09-18