Göm meny

TSEA22 - Digitalteknik

Kursansvarig: Mattias Krysander, Datorteknik, ISY, Linköpings Universitet

Telefon +46-13-28 2198, Email: mattias.krysander@liu.se

Information om kursen finns tillgänglig via länkar i menyn.

Senaste nytt

 • 2019-03-11 Restpass laboration

  Förutom kompletteringstillfällena som är bokningsbara på lisam så är det drop-in i Grinden fredagen den 15/3 10-15. Under lunchen kommer assistenterna ta uppehåll men det är tillåtet att sitta kvar och förbereda uppkopplingar.

  Observera att godkända hela laborationer, men inte enstaka laborationsuppgifter, kan tillgodoräknas från ett läsår till nästa.

 • 2019-01-29 - Labinformation

  Från och med den 1 februari kommer ni att kunna övningskoppla i Grinden de tider salen är ledig i TimeEdit. Era LiU-kort kommer att ge er access till salen. Under övningskoppling sker ingen handledning eller examination.

  Viktigt: Vi kan bara examinera kretsar som är uppkopplade under bemannade labpass för att säkerställa vem som gjort konstruktionen. Detta innebär att det inte är tillåtet att gå till Grinden före ett ordinarie labpass och koppla upp en krets som man vid labpassets början vill ha examinerad. Då kommer våra labassitenter be er koppla ner kretsen och börja om.

  Om ni av en eller annan anledning har halkat efter i labserien gäller följande:
  - Alla lab1 och lab2-uppgifter kan examineras på alla labpass.
  - Alla lab3 och lab4-uppgifter kan examineras på alla lab3 och lab4-pass.

  I första hand arbetar ni ikapp på ert nästa ordinarie labpass. Om inte det räcker så kan ni delta vid två tillfällen på samma aktivitet, tex två gånger på lab3a. Då anmäler ni er i vanlig ordning till ett av tillfällena. Undersök beläggningen på övriga tillfällen i lisam och gå till ett pass som inte är fullbokat, dvs på drop-in.

  De som vill gå på drop-in ska bilda en kö (en gemensam kö för båda labsalarna) i korridoren utanför labsalarna. Anmälda studenter går in och börjar labba när labassistenterna kommer. 10 minuter efter ordinarie starttid dvs XX.25 kommer vi fylla på salarna med drop-in-studenter. Därefter kommer inga fler studenter släppas in i salarna och de som inte får plats ombedes återkomma vid ett annat labtillfälle. Notera att vissa labpass bara har bemanning för halv sal, dvs salen kan vara full även om det finns tomma bänkar i salen.

 • 2019-01-25 - Öppet lab. De som är registrerade på nu kommer få tillgång till Grinden från och med den 1 februari med era LiU-kort. Om ni får problem med accessen, kontakta Olov Andersson.
 • 2019-01-21 - Komplettering av laborationer för studenter som inte går kursen i vår. Det är i nuläget oklar om ordinarie labpass blir fulla. I början på februari vet vi det exakta antalet studenter som följer kursen och därefter ordnar vi kompletteringstillfällen antingen i samband med avslutande ordinarie labpass eller extrainsatta labpass i slutet av VT1.
 • 2018-12-10 - Kurssidan har börjat uppdateras inför VT-2019. I år kommer Ingemar Ragnemalm och Mattias Krysander att dela på föreläsningarna. Laborationsanmälan sker via LISAM, så se till att ni är registrerade på kursen i tid.

Informationsansvarig: Mattias Krysander
Senast uppdaterad: 2019-03-11