Göm meny

LSG - Lokala samverkansgruppen

Vid varje institution/enhet ska det finnas en lokal samverkansgrupp (LSG). I samverkansgruppen ska information, diskussion och dialog ske kring frågor avseende utveckling och förändring av verksamheten samt förändringar av arbets- eller anställningsvillkor för anställda, arbetsmiljö och lika villkor. Arbetet i samverkansgrupperna ska präglas av en helhetssyn där personalpolitik, arbetsmiljö och lika villkor ska integreras i verksamhetsfrågorna.

Information om LiUs samverkansavtal

Lokala samverkansgruppen på ISY

Ordinarie medlemmar i den lokala samverkansgruppen på ISY är

Prefekt, Ordförande Jan-Åke Larsson 013-281468 jan-ake.larsson@liu.se
HR-partner, sekreterare Lina Florvik 013-281925 lina.florvik@liu.se
Representant SACO Lasse Alfredsson 013-282645 lasse.alfredsson@liu.se
Representant SACO (Suppleant) Mikael Olofsson 013-281343 mikael.olofsson@liu.se
Representant OFR/S Karin Baardsen (IDA) 013-285630 karin.baardsen@liu.se
Representant OFR/S (Suppleant) Ingo Hölscher 013-284015 ingo.holscher@liu.se
Arbetsmiljöombud Vakant
Ombud Lika villkor Mark Vesterbacka 013-281324 mark.vesterbacka@liu.se

Kontakt

Har du frågor eller vill att något skall tas upp på mötena, kontakta någon av medlemmar na i gruppen eller maila till lsg@isy.liu.se.

Möten

Minnesanteckningar från möten. Kontakta HR-partner Lina Florvik för mer information.

 


Senast uppdaterad: 2021-03-23