Göm meny

Exjobbsförslag (grundläggande och avancerad nivå)

På denna sida listas de examensarbetesförslag som kommit in från externa parter, dvs företag, institut och andra universitet. Notera att de eventuellt också publiceras på de olika avdelningarnas motsvarande sidor.

Om du som företag vill publicera dina examensarbetesförslag här så mejlar du exjobbskoordinator@isy.liu.se med ett förslag, lämpligast i PDF, som beskriver jobbet och kontaktuppgifter. Kontakta oss när vi ska ta bort eller uppdatera några uppgifter.

Förslag som är äldre än 12 månader tas bort automatiskt.

Proposals (basic and advanced levels)

On this page we list the incoming thesis proposals from external companies, universities and institutes. Notice that they might also be published on the ISY group pages.

If you, as a company, want to publish a thesis proposal here, please contact the thesis coordinator. Prepare a PDF with a description of the thesis and contact details. Contact us also when you need to update the status of a proposal, such as withdrawing or updating.

Proposals older than 12 months will automatically be removed.

Template

Interpret the file names as:

  • proposal_LEVEL_COMPANY-TITLE-DATE.pdf

Thesis proposal  Uploaded
_old   10 March 2021 10:39


Senast uppdaterad: 2016-11-02