Projekt RATT

Reglering av Avgaser, Tomgång och Trottel

Projektets syftade till att i ett öppet styrsystem utveckla simulink-modeller samt modulbaserade regulatorer för användning på en ny turbomotorfamilj. Under projektet har både motorer i motortestlaboratorium så väl som i avancerade prototypbilar använts i utvecklingsarbetet. Eftersom arbetet har skett i verkliga miljöer med riktiga motorer/bilar var säkerhetsaspekter av högsta vikt.

Observera att systemet inte sitter i produktionsbilar från GM, utan är idag endast en utvecklingsmiljö för att kunna testa nya koncept.

Målsättningen var att förbättra nuvarande reglering. Funktionaliteten hos reglersystemet har demonstreras i olika steg, först simulering, sedan i motorlaboratorium, samt slutligen i en prototypbil.

Parter involverade i projektet var:

Kund: General Motors Powertrain Sweden, GMPT-S, med kontaktperson Richard Backman.
Beställare: Lars Eriksson, Fordonssystem, LiU
Handledare: Oskar Leufvén, Fordonssystem, LiU
Producent: Projektgruppen RATT bestående av studenter vid Y-programmet på LiTH.


© Projekt RATT 2008 | Uppdaterad 2008-05-19 | Träffar 1426