Detta är projekthemsidan för gruppen Se och Hör

Syftet med projektet är att ta fram ett självetablerande sensornätverk med minst två sensornoder. Sensorerna ska positionera sig via GPS och överföra data via 3G-nätet. En annan del som ska utredas är hur telekonflikter och nätverksbelastning påverkar tillförlitligheten.