GORM 2.0

Bakgrund

När ett autonomt fordon ska förflytta sig krävs att dess bana på något sätt planeras. Ett första fall att betrakta är då omgivningen är helt känd. Då blir problemet ett rent banplaneringsproblem. Detta problem förekommer även i andra tillämpningar, som t.ex. robottillämpningar.Utöver det rena banplaneringsproblemt kommer det att finnas behov av att snabbt kunna planera om banan under gång om nya, tidigare okända hinder, påträffas. I den här applikationen detekteras sådana hinder med hjälp av ultraljudssensorer och kameror (stereoseende). Om mycket lite av omgivningen är känd behövs en karta tas fram som beskriver omgivningen, s.k. kartering.
I tidigare projekt har ett autonomt fordon med grundläggande funktionalitet för kartering, styrning och navigering tagits fram.

Mål

Målet är att i samarbete med Saab Bofors Dynamics vidareutveckla det autonoma fordonet. I ett tidigare projekt har ett autonomt fordon konstruerats och funktionalitet för kartering, styrning och navigering tagits fram. Detta arbete skall utnyttjas och funktionalitet skall tillföras. Komponenter som använts i tidigare projekt skall utnyttjas men med möjligheter till förbättringar. I uppgiften ingår även att integrera en MEMS-IMU.

Projektets mål kan delas upp i fyra delmål: