logga
DCT / About / Documents

DCT - Ett CDIO-projekt

Vi är sex studenter på civilingenjörsprogrammen maskinteknik samt teknisk fysik och elektroteknik. Vi går alla sista året på våra utbildningar och gör vårt CDIO-projekt.

Projekts syfte är att utvärdera reglerprestandan i en elektromekanisk kopplingsaktuator i en verklig automatlåda. Idag används vanligen ett elektrohydraliskt system och vi ska med i och med projektet utvärdera möjligheterna att istället använda ett elektromekaniskt.

Projektet är baserat i L-huset, LiUs nya fordonslaboratorium.


Vad är DCT?

Dual clutch transmission (DCT) har länge använts i racingvärlden där den har kunnat minska växlingstiderna dramatiskt. De tidiga dubbelkopplingarna led dock av korta serviceintervall vilket gjorde tekniken olämplig för produktionsbilar. Sedan ett par år tillbaka har dock dubbelkopplingen funnits i utvalda bilmodeller. En dubbelkopplingslåda är egentligen en manuell växellåda med skillnaden att två kopplingar används, den ena sköter udda växlar (1,3,5 osv.) och den andra sköter jämna växlar. Kopplingsförfarandet sker dessutom automatiskt. Detta gör att växling kan ske med oavbruten momentöverföring vilket ger förbättrad bränsleekonomi och hög komfort. En schematisk skiss av en DCT visas i nedan.