Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSTE05 - Elektronik och mätteknik

Denna kurs lägger en grund för vidare studier inom elektroteknik. Den behandlar analys av elektriska kretsar bestående av passiva komponenter, men även kretsar innehållande dioder, transistiorer och operationsförstärkare. Kursen avser även att ge kunskaper om de ingående komponenternas egenskaper och om enkla modeller för dessa komponenter.

För årets studenter

I denna kurs använder vi LiUs lärplattform Lisam för kursinformation mm.

  • lisam.liu.se. Du måste vara registrerad på kursen för att komma åt kursrummet i Lisam. Du hittar det i så fall via menyvalet "Kurser och program".
  • LiU studieinfo TSTE05. Här hittar du den publika informationen om kursen. Bland annat finns där dokument ur kursrummet som gjorts publika.

För gamla studenter

Gamla studenter som inte är godkända på kursen eller som vill få ett bättre betyg hämtar ut uppgifter från examinator Mikael Olofsson, hus B, en trappa upp, korridor A, mellan ingångarna 27-29. Detta kan göras med varje år c:a en vecka in i läsperioden, då lektion 2 infaller. Inga speciella besökstider. I samband med det kontrollerar vi att du har tillgång till årets kursrum i Lisam. Om du har registrerat om dig på kursen, så ska det vara fallet. Det måste du i vilket fall som helst göra. Annars kan vi inte registrera dina resultat.


Informationsansvarig: Mikael Olofsson
Senast uppdaterad: 2018-08-09