i

Institutionen för systemteknik
Göm meny

TMEL53 - Digitalteknik M

Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om hur digitala kretsar används i styrsystem för olika processer och maskiner. Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
 • analysera digitala nät och beskriva deras funktion
 • realisera digitala nät med utgångspunkt från en funktionsbeskrivning
 • omsätta konstruktionen till fungerande hårdvara
 • beskriva hur en analog signal kan omvandlas till en digital och omvänt
 • Som delmoment i detta måste studenten kunna:
 • utföra beräkningar med boolsk algebra
 • avgöra om en problembeskrivning kan hänföras till ett kombinatoriskt nät eller ett sekvensnät
 • skapa en funktionstabell för ett kombinatoriskt nät utifrån en problembeskrivning
 • konstruera en tillståndsgraf för ett sekvensnät med utgångspunkt från en problembeskrivning
 • minimera en tillståndsgraf
 • omsätta en tillståndsgraf till ett sekvensnät med olika typer av vippor
 • använda Karnaughdiagram för att hitta minimala lösningar för kombinatoriska nät
 • använda speciella kretsar och minneskretsar för att realisera logiska funktioner och system
 • felsöka i ett digitalt nät

Informationsansvarig: Oscar Gustafsson
Senast uppdaterad: 2017-01-27