Göm meny

FAQ - byte datorsystem, datorsalar

Under läsåret 2016/2017 kommer datorsalarna på ISY att byta datormiljö. I och med bytet blir det samma datormiljö som den som används hos IDA.

Q 1: Vilka datorlab gäller bytet?
A: Datorsalarna Egypten, Asgård, Southfork och Olympen byter operativsystem och övrig datormiljö från och med HT1, 2016.
20160830 Olympen, Asgård, Egypten och SOuthfork är ominstallerade.

Q 2: Var hittar jag systeminformation om det nya systemet
A: Systeminformation - information om och användning av IDA:s datorsystem.

Q 3: Hur kommer jag åt systemet/mitt konto hemifrån?
A: Remote access - information om hur man kommer åt IDA-konto via fjärranslutning

Q 4: Vart är mina filer?
A: Under en övergångsperiod kommer det gamla och det nya systemet att fungera parallellt. I Linuxsalarna är det IDA-systemet som är installerat och i Windowssalen Freja samt hårdvarulaboratorierna på ISY är det det gamla systemet som är installerat. Detta innebär att alla studenter och anställda med konton har två hembibliotek, ett på IDA-systemet och ett på gamla ISY/MAI-systemet.
- Inloggningservern 'ixtab' har hembibioteket från det gamla ISY/MAI-systemet monterat vid inloggning.
- Datorerna i salarna Egypten, Asgård, Southfork och Olympen har hembiblioteket från IDA-systemet monterat vid inloggning.
- Datorerna i Freja och hårdvarulabben har hembiblioteket från det gamla ISY/MAI-systemet monterat vid inloggning.

Q 5: Vilka programvaror finns installerade på Linux-systemet?
A: Om man kör kommandot module avail i ett terminalfönster så får man en lista över program som man kan lägga till. Mer information om module-kommandot finns i systemdokumentationen på IDA.

Q 6: Vart finns allt isy-special som vi använt i kurserna?
A: ISYs site-disk finns monterade under /site. Den är i dagsläget endast åtkomlig från ISYs labbsalar. Den är endast läsbar från IDA-systemet. För att ändra något behöver man editera från en dator som sitter på ISY-systemet, tex 'ixtab'

Q 7: Jag saknar programvaror som finns installerade på ISY. Hur kommer jag åt dem?
A: ISYs programvaror är monterade som en disk under /isy/. Många av dem går att köra. Allt eftersom kommer modulerna att uppdateras så att man kan använda programvarorna lite enklare.
Exempelvis kan man använda matlab 8.0 (eller önskad version av matlab) om man i ett terminalskal skriver
#module use /site/edu/mintmodules
#module add matlab/8.0
#matlab &
För att initcourse ska fungera inne i matlab krävs än så länge en isy-installerad matlab.

Q 8: Hur gör jag med programvaror som inte fungerar under LinuxMint, tex vissa elektronikprogramvaror?
A: Vi vet att vissa programvaror inte fungerar och där kan krävas att laborationerna göra på 'ixtab' (som fortfarande tillhör gamla ISY/MAI-miljön).

Q 9: Vart ska jag rapportera ev. fel?
A: a href="mailto:support-edu@isy.liu.se">support-edu@isy.liu.se

Q 10: Jag saknar programvara som behövs i en labb. Hur får jag den?
A: E-post till support-edu@isy.liu.se och en beskrivning om vilken programvara som behövs och till vad. Skicka gärna med ett exempel att testat med för de som installerar.

Senast uppdaterad: 2016-09-07