Göm meny

Ansvarsområden

Allmänteknisk service: Inom allmän service finns mycket som gör att arbetet vid isy fungerar tex skyltsystem, larm- och låssystem, hantering av nycklar, post och godsmottagning, förrådshantering, skötsel av lokaler och mycket mer. TUS-gruppen bistår vid ev. frågor och försöker lösa problem som uppstår. Ofta med hjälp av personal vid andra avdelningar vid Linköpings universitet.
Arbetsmiljö: Många uppgifter som berör institutionens arbetsmiljö ligger under TUS-gruppens ansvarsområde. Detta gäller exempelvis brandskyddsarbete, där många uppgifter är lagstadgade.
Datordrift: Datordriften inom institutionen sker i samarbete med LiU-IT.
Inköp och upphandling: Inom tus-gruppen finns de två personer som är isys kontaktpersoner inom inköp och upphandling gentemot övriga LiU. Kontaktpersonerna har kunskap om hur olika typer av inköp och upphandlingar ska gå till enligt 'Lagen om offentlig upphandling' (LoU) och handlägger alla offentliga upphandlingar inom ISY.
Verkstad: Institutionen har en liten verkstad avsedd för enklare verkstadsuppgifter. Verkstaden ligger inom TUS-gruppens ansvarsområde.
Övrigt: TUS-gruppen bistår med kunskap och råd angående övrig teknisk utrustning i lablokaler och forskningslab.

Informationsansvarig: Kristina Arkad
Senast uppdaterad: 2016-03-14