Göm meny

Windows - Frågor & Svar

Skrivbordet och lagring

Det rekommenderade stället att lagra filer på är i My Documents. Skrivbordets lagringsyta ingår i profilens som är begränsad i storlek (vilket rekommenderas) till 120 MB (30 MB ISYEDU). Ju större profil man har desto längre tid tar det att läsa in den vid inloggning.

Matlab kör gammal kod

F: När man arbetar i Windows och skriver matlab-kod uppfattar matlab inte att koden har ändrats utan kör gammal kod. Tiden det tar innan matlab fått veta att koden är uppdaterad verkar slumpmässig och kan vara ganska lång tid.

S: Tyvärr hanterar Samba inte "change notification handles" på ett sätt som matlab uppfattar som korrekt (en W2k-server gör det för det mesta men inte alltid).

Mer information på: http://www.mathworks.com/access/helpdesk/help/techdoc/matlab_prog/f10-60956.html (Längst ner på sidan) OBS: det verkar som Matlab tittar efter vad som ändrats i hela pathen vilket lastar filservern onödigt mycket så använd helst inte denna lösning.

TIPS: Använder man sig av Matlabs egen editor så verkar inte problemet uppstå. Lägger man filerna i ett bibliotek på skrivbordet (OBS se lagring ovan) så hanteras de som lokalt på datorn. Man kan möjligen också göra en dir i aktuellt bibliotek för att uppdatera filstatus och på så sätt ladda rätt version av filen.

Åtkomst till hembibliotek, (på Discworld)

F: Vid arbete från annan ort eller hemma försöker jag att komma åt mitt hembibliotek via \\discworld\användarnamn men det går inte.

S:

\\130.236.48.31\användarnamn        fungerar
\\discworld.isy.liu.se.\användarnamn    fungerar också

\\discworld.isy.liu.se\användarnamn     fungerar inte nödvändigtvis!
Om du vill att \\discworld\användarnamn alltid ska fungera, kopiera filen lmhosts till C:\WINDOWS\system32\drivers\etc och starta om!

För att se övriga resurser som man kan komma åt på Discworld använd endast \\discworld utan användarnamnet, eller övriga fungerande varianter.

För åtkomst av hembibliotek på eduserv används \\eduserv.edu.isy.liu.se\användarnamn eller \\port.edu.isy.liu.se\användarnamn

Notera att numera användarnamnet ska anges som domän\användarnamn för datorer som inte är med i servern domän.

TeX, sökvägar

F: På Unix kan man ange sökvägarna till tex-filer (t ex stylefiler och bibfiler) med omgivningsvariabler, $TEXINPUTS och $BIBINPUTS. Finns det något motsvarande i Windows, eller ska man ange hela adressen i latexfilen? (För att slippa ha en kopia av bibfilen i alla bibliotek.)

S: Ni kan använda variablerna %TEXINPUTS% %BIBINPUTS%. Det ska fungera igen enligt manualen. http://docs.miktex.org/manual/envvars.html

Man också göra något av följande

 1. Addera filerna i en egen TDS (TeX Directory Structure).
       Se: %ProgramFiles%/MiKTeX 2.8/doc/tds/tds.chm
       Skapa filstrukturen.
       Addera en ny root till MiKTeX.
       Start --> All Programs --> MiKTeX 2.8 --> Maintenance -->
       Settings --> Roots --> Add --> My own TDS root 
  
 2. Addera -include-directory=DIR till anrop till latex kommandot.
       t.ex. pdflatex.exe
       -include-directory=%LOGONSERVER%\%USERNAME%\MyTeX
       (man kan omdefiniera kompilering kommando i de flesta editorer)
  
 3. Mer om ämnet: http://docs.miktex.org/manual/localadditions.html

Ändra filtypsassociationer

Det finns associationer per maskin (som inte kan ändras) samt associationer per användare som du bestämmer över.

Exempel för att associera ps-filer med GhostView:

     höger klicka på en ps fil
     välj  "Open with"
     välj  "Choose program"
     bocka "Always Use ....."
     välj  "Browse"
     skriv  \\discworld\sw\Tools\gsview\gsview32.exe
     tryck  open

TexPoint

Varje användare måste initialisera TexPoint enl:

 • Start PowerPoint
 • Tools --> Macro --> Security --> Medium
 • Shutdown PowerPoint
 • Run C:\Program Files\TexPoint\Texpoint.ppa

Senast uppdaterad: 2015-05-25