Göm meny

Linux (CentOS) - Frågor & Svar

Matlab

F: Hur gör jag för att köra Matlab 2011b utan gui?

S: Starta en terminal och skriv följande:

> module unload matlab
> module load matlab/7.13
> matlab -nosplash -nodesktop -nojvm

Konto

F: Hur använder jag lagringsutrymmet på bästa sätt som student?

S: Med kommandot quota kan man se diskutnyttjade för sitt konto och vad gränsen är. För tillfälligt extra utrymme, under tex en simuleringskörning, kan /tmp utnyttjas.

Skrivbordet

F: Hur ändrar man preferences i KDE? Verkar som man måste vara root för att ändra en massa preferences, tex tangenbordslayout.

S: Vi rekommenderar att du kör Gnome. Det är bara Gnome som vi kommer att supporta. I Gnome så finns det två ställen att ändra på. I "Preferences" och i "System Settings". Den senare får inte användare pilla på.

Utskrifter

F: Hur ser man vad skrivaren har för inställningar?

S: Öppna ett terminalskal och skriv lpoptions -l så får du en lista.

Exempel på hur man kan skriva ut Duplex med hålslag respektive OH.

> lp -d LIUFOLLOWPRINT -o Duplex=DuplexNoTumble -o RIPunch=Left4 filnamn.ps
> lp -d Beda-LiU4 -o InputSlot=MultiTray -o Duplex=None -o MediaType=OHP fil.ps

För att ändra defaultskrivare kan man köra lpoptions -d skrivarnamn eller editera .lpoptions i sin hemkatalog.

Mathematica

F: Backspace, Delete och Control fungerar inte, vad gör jag?

S:Detta uppträder bara när numlock är aktiverat. Problemet och förslag på lösningar beskrivs på:

http://support.wolfram.com/mathematica/systems/linux/general/configurenumlock.html

MP3

Med Realplayer kan man spela mp3-filer. Med en tillräckligt nyinstallerad dator så fungerar även xmms.

Spela "Audio CD" i xmms (Dell Optiplex GX620)

För att spela en audio CD kan man köra xmms. Då det i Optiplex GX620 inte följer med några analoga audio-kablar från cd till ljudkortet kan man göra följande manövrar i xmms för att få ljud.

Välj Options -> Preferences (ctrl+p)
I fliken "Audio I/O Plugins" konfigurera "CD Audio Player..."
Sätt "Directory:" till /media/cdrecorder/ samt välj Play mode till "Digital audio extraction"
xmms
settings
Glöm inte att kontrollera att Volymen är på lagom nivå (dvs inte Mute).
I Gnome sätts det under Applications -> Sound & Video -> Volume Control

NoMachine NX - Desktop Virtualization and Remote Access Management

We only have an english text available. Check here.

Mozplugger konfiguration och pdf-plugin i webbläsaren

Enligt nuvarande konfiguration använder MozPlugger evince för att visa PDF:er i Firefox. Det fungerar bra så länge man inte har mer än en PDF-fil öppen i taget. Med flera flikar i Firefox visar evince felaktigt ytterligare PDF-filer i fristående fönster istället för i Firefox eget. En enkel work around är att låta MozPlugger visa PDF:er med Xpdf, qpdfview eller okular istället.

Ändra genom att kopiera /etc/mozpluggerrc till ~/.mozilla/ och byt plats efter önskemål på rader under texten ACROREAD().


Senast uppdaterad: 2015-05-25