Göm meny

Datorrelaterat - Frågor & Svar

Studentkonto

F: Jag behöver mer lagringsutrymme på mitt studentkonto.

S: Vi utökar inte enskilda studenters quota för kurser. Orsaken är enkel. Vi får i efterhand inte gå in och städa undan lagrat data om det inte tas bort självmant. Det utrymme som finns är beräknat att vara tillräckligt för samtliga kurser. Ni får alltid nyttja upp till 1GB med lagring men vi påminner alla med över 180MB att städa undan för att hålla nere totala mängden data på filservern. Om kursansvarig ser behov av extra utrymme finns möjlighet att skapa projektareor i varje kurs. Där kan vi efter kursavslut städa då det räknas som temporärt utrymme. Väck frågan hos kursansvarig och be den ansvarige att inkomma med en begäran om det anses nödvändigt.

Matlab

F: Matlab fungerar inte för mig, men för alla andra i labsalen.

S: I din rotkatalog kan ibland filen classpath.txt orsaka problem. Byt namn på den. Om problem löstes kan du ta bort den.


Senast uppdaterad: 2015-05-25