Hide menu

Kommunikationsprofilen för Y, Yi, D & IT
HT2017 - VT2018

Introduktion

Kommunikation är mycket mer än att prata i mobiltelefon eller skicka epost från datorer. För varje år så blir fler apparater smarta i betydelsen att de kan kommunicera med användare och med varandra. Vi kommer snart leva i ett uppkopplat samhälle där i princip all elektronik kommer vara kopplad till Internet, trådlöst eller via kablar.

Profilen Kommunikation är skapad för att tillmötesgå kraven från industrin och forskningssamhället på en bred utbildning inom kommunikationsområdet - en utbildning som gör studenterna redo att hantera framtidens kommunikationsutmaningar och aktivt forma det uppkopplade samhället. I profilen ingår kurser i transmission och kodning av information, trådlös teknik, ljud-, bild- och signalbehandling, datornätverk och Internet, samt hårdvara för implementation av kommunikationslänkar. Det finns mängder av både vardagliga och högteknologiska tillämpningar, t.ex. mobilt bredband, fiberteknik, Internet, trådlösa datornätverk, GPS, sensornät, fordon-till-fordon kommunikation, satellitsystem samt krypterad och robust kommunikation.

Kommunikationsteknik är en naturlig del av det moderna samhället och användandet ökar snabbt. Ett exempel är antalet mobiltelefonanvändare i världen som ökar med runt 50 miljoner människor varje månad (!), varav många inte tidigare haft tillgång någon form av telefoni. Internet uppvisar en minst lika imponerande utveckling, där video och sociala nätverk driver tillväxten. Nya tillämpningar inom "sakernas internet" kommer växa fram under det närmsta decenniet och kräva att alla företag som skapar hemelektronik skaffar sig expertis inom ämnet Den exponentiella ökningen av kommunikationsanvändning kräver att tekniken ständigt utvecklas och att nya revolutionerande lösningar identifieras. Kommunikationsprofilen ger grunderna för att kunna bidra till teknik- och välfärdsutvecklingen i såväl ovanstående som många andra relaterade områden.

Studenter som läser profilen kan se fram mot en bred arbetsmarknad som växer både globalt, nationellt och lokalt i Östergötland. En del anställs av storföretagen i branschen, men många studenter rekryteras av mindre företag som funnit en egen nisch inom området. Några söker sig till avknoppningsföretagen runt LiTH och några blir forskarstuderande.

Profilansvarig är Emil Björnson (e-post: emil.bjornson@liu.se, tel: 013-28 67 32), lektor och docent i KommunikationssystemInstitutionen för systemteknik (ISY).
  • Här (klicka för länk) finns presentationsbilderna om profilen från eftermiddagen med profilinformation.
  • Här är en kortversion av presentationen:


Profilkurser och poängkrav

  • Kursutbudet i Kommunikationsprofilen har uppdaterats från och med 2017 för att ge utrymme för ny teori kring detektion/estimering och nya spetstillämpningar inom trådlös kommunikation. Nedanstående tabell och text ger en översikt av profilens kurser, medan de exakta detaljerna finns i studiehandboken (se länkar nedan). (Klicka här för en högupplöst version av tabellen).
  • De gulmarkerade kurserna är obligatoriska (Signalteori, Digital Kommunikation, Detektion och estimering av signaler samt Informationsnät)
  • De blåmarkerade kurserna är valfria.
  • CDIO-kursen är tvåfärgad. Detta betyder att CDIO-kursen är obligatorisk på Y och Yi men inte på D och IT.
  • Alla kurser är på 6 hp, förutom CDIO kursen som är på 12 hp.
  • Y:are och Yi:are ska välja minst 48 hp profilkurser, varav 36 hp obligatoriska kurser (Signalteori, Digital Kommunikation, Detektion och estimering av signaler, Informationsnät och CDIO-projektkursen).
  • D:are och IT:are ska välja minst 36 hp av profilens kurser, varav 24 hp obligatoriska kurser (Signalteori, Digital Kommunikation, Detektion och estimering av signaler, samt Informationsnät). CDIO kursen är ej obligatorisk för D:are.

Information från studiehandboken

Här finns även länkar till de enskilda kurserna i profilen, men notera att dessa inte är uppdaterade för att reflektera de tilltänkta ändringarna ovan.

Information om CDIO-kursen

I CDIO-kursen TSKS05 Kommunikationssystem (12 hp) får man tillämpa kunskaper och metoder från de olika kommunikationsrelaterade kurser man läst. Studenterna brukar ha olika projektförslag att välja mellan. 2012 genomfördes ett projekt som gick ut på att lyssna på GSM bas-stationer och bedöma täckningen för olika operatörer med hjälp av s.k. mjukvaru-definierad radio (software defined radio). 2013 genomfördes ett projekt kring mätning av trafikvolymen i LTE-nätet med hjälp av mjukvaru-definierad radio (software-defined radio). 2014, 2015 och 2016 genomfördes flera olik aprojekt som handlade om lobformning i "akustisk Massiv MIMO". 2016 genomfördes även ett projekt om trådlös inomhuspositionering med "ultra wideband"-teknik.


 Examensarbete

Studenter som läser profilen kan välja från ett brett utbud av examensarbeten, både interna (att utföras på LiU) och externa (att utföras t.ex. i industrin, eller utomlands).

Här når du profilwebbsidorna för år 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009,

Student Office

You can find the departments student office in the B-building close to Café Java, D-corridor, entrance 27.

Opening hours:
During terms Monday, Wednesday and Thursday 12:30-13:15.
Closed June 15, 2017 - August 14, 2017 due to summer holiday.
Questions regarding Master Thesis work -> exjobb@isy.liu.se

Study Guide

Information about undergraduate studies at LiTH is available in the Study Guide

Thesis presentations, ISY

Security

Important information about security.
In the Event of Fire


Page responsible: Emil Björnson
Last updated: 2017-03-20