Hide menu

Kommunikationsprofilen för Y, Yi & D
2022

Introduktion

Kommunikation är mycket mer än att prata i mobiltelefon eller skicka epost från datorer. För varje år blir fler apparater smarta i betydelsen att de kan kommunicera med användare och med varandra. Vi kommer snart leva i ett uppkopplat samhälle där i princip all elektronik kommer vara kopplad till Internet, antingen trådlöst eller via kablar.

Profilen Kommunikation är skapad för att tillmötesgå kraven från industrin och forskningssamhället på en bred utbildning inom signalbehandling, kommunikationsteori och nätverk - en utbildning som gör studenterna redo att hantera framtidens kommunikationsutmaningar och aktivt forma det smarta, uppkopplade samhället. I profilen ingår kurser i transmission och kodning av information, trådlös teknik, signalbehandling och maskininlärning (artificiell intelligens), datornätverk och Internet, avancerad programming samt hårdvara för implementation av kommunikationslänkar. Det finns mängder av både vardagliga och högteknologiska tillämpningar, t.ex. framtidens mobila bredband, fiberteknik, Internet, trådlösa datornätverk, GPS, sensornät, sakernas internet, fordon-till-fordon kommunikation, lärande system, satellitsystem samt krypterad och robust kommunikation.

Kommunikationsteknik är en naturlig del av det moderna samhället. Antalet mobiltelefonanvändare ökar med runt 50 miljoner människor varje månad (!), varav många inte tidigare haft tillgång någon form av telefoni. Internet uppvisar en minst lika imponerande utveckling, där video och sociala nätverk driver tillväxten. Nya tillämpningar inom "sakernas internet" kommer växa fram under det närmsta decenniet och kräver att alla elektronikföretag skaffar sig kommunikationsexpertis. Den exponentiella ökningen av kommunikationsanvändning kräver att tekniken ständigt utvecklas och att nya revolutionerande lösningar identifieras.

Värt att veta: Telekommunikation är det ämne där LiU rankas allra högst enligt ShanghaiRanking 2021.

Översikt

Kommunikationsprofilen ger dig den nödvändiga expertisen för att bidra till utvecklingen av framtidens informations- och kommunikationsteknik och intelligenta fordon. Studenter som läst profilen är starkt eftertraktade och kan se fram mot en bred arbetsmarknad som växer både globalt, nationellt och lokalt i Östergötland. En del anställs av storföretagen i branschen (t.ex. Ericsson, Saab, Veoneer), men många studenter rekryteras av mindre företag som funnit en egen nisch inom området. Några söker sig till avknoppningsföretagen runt LiTH och några blir forskarstuderande.

Profilen ges för Y, Yi och D, men utbudet av valfria kurser skiljer något mellan programmen. Därför är informationen nedan uppdelad i ett avsnitt för Y och Yi, samt ett avsnitt för D.

Profilansvarig är Mikael Olofsson (e-post: mikael.olofsson@liu.se, tel: 013-28 13 43), universitetslektor på Kommunikationssystem, som i sin tur är en avdelning på Institutionen för systemteknik (ISY).


Profilkurser och poängkrav för Y och Yi

Nedanstående tabell och text ger en översikt av profilens kurser och poängkrav, medan de exakta detaljerna finns i Studieinfo (klicka på "Programplan" och välj sedan "Kommunikation" som inriktning):

  • De gulmarkerade kurserna är obligatoriska (Signalteori, Digital kommunikation, Detektion och estimering av signaler, Informationsnät samt CDIO-projektkursen).  
  • De blåmarkerade kurserna är valbara.
  • Y:are och Yi:are ska välja minst 18 hp från profilens valbara kurser (utöver 36 hp med obligatoriska kurser).
  • Alla kurser är på 6 hp, förutom CDIO-kursen som är på 12 hp.

Profilkurser och poängkrav för D

Nedanstående tabell och text ger en översikt av profilens kurser och poängkrav, medan de exakta detaljerna finns i Studieinfo (klicka på "Programplan" och välj sedan "Kommunikation" som inriktning):

  • De gulmarkerade kurserna är obligatoriska (Signalteori, Digital kommunikation, Detektion och estimering av signaler samt Informationsnät).  
  • De blåmarkerade kurserna är valfria.
  • D:are och IT:are ska välja minst 12 hp från profilens valbara kurser (utöver 24 hp med obligatoriska kurser).
  • Alla kurser är på 6 hp, förutom CDIO-kursen som är på 12 hp. Notera att CDIO-kursen är bara obligatorisk för Y och Yi.

Examensarbete

Studenter som läser profilen kan välja från ett brett utbud av examensarbeten, både interna (att utföras på LiU) och externa (att utföras t.ex. i industrin, eller utomlands). Merparten brukar examineras på avdelningen för Kommunikationssystem, men det är inte ett krav.Information om CDIO-kursen

Profilen har en ny bredare projektkurs från 2020: TSKS23 Projektkurs i signalbehandling, kommunikation och nätverk, CDIO (12 hp). Kursen ger träning i att tillämpa kunskaper och metoder från de olika kurserna i signalbehandling, kommunikation och nätverk som man läst inom profilen.

Eftersom kursen är såpass ny finns få exempel på tidigare projekt, men en fingervisning kan fås från den profilens tidigare projektkurs. 2012 genomfördes ett projekt som gick ut på att lyssna på GSM bas-stationer och bedöma täckningen för olika operatörer. 2013 genomfördes ett projekt kring mätning av trafikvolymen i LTE-nätet med hjälp av mjukvaru-definierad radio (software-defined radio). 2014-2018 genomfördes flera olika projekt som handlade om akustisk lobformning i "Massiv MIMO", vilket är en nyckelteknik i 5G. 2016 genomfördes även ett projekt om trådlös inomhuspositionering med "ultra wideband"-teknik.

  • Filmer om projekt i den tidigare projektkursen:


 Alumni-intervjuerKort information om några profilkurserInspirationsvideos

Det finns många videor om utvecklingen av framtidens kommunikationssystem på vår populära Youtube-kanal, som har fler än 12000 prenumeranter. Här är ett smakprov som är av översiktskaraktär:


Student Office

You can find the departments student office in the B-building close to Café Java, D-corridor, entrance 27.

Opening hours:
During terms Monday and Thursday 12:30-13:15.

Thesis presentations, ISY

Questions regarding Master Thesis work -> exjobb@isy.liu.se

Welcome to PhD workshop@ISY

-- Preliminary program

Security

Important information about security.
In the Event of Fire


Page responsible: Mikael Olofsso
Last updated: 2022-03-02