Hide menu

Elektronikprofilen
för Y, D och IT

Översikt

Elektronikprofilen är inriktad mot utveckling, konstruktion och implementering av elektronik i huvudsak signal- och informationsbehandlade system, t ex datakommunikation, radio- och datorbaserade system. Utvecklingen av VLSI-tekniken har möjliggjort konstruktion av mycket komplicerade kretsar, till och med hela system, på små kiselbaserade integrerade kretsar. Detta har förvisso medfört att konstruktionsprocessen blir komplicerad och den liknar i flera avseenden utvecklingen av stora programpaket. Huvudproblemet är att hantera den stora komplexiteten och riskerna vilket medför att mycket strukturerade konstruktionsmetoder måste användas. Datorstödda konstruktionsmetoder, samt övergripande strukturell programmering, verifiering och prototyping har fått dominerande betydelse inom området. Elektronikprofilen är således en lämplig inriktning också för programmerare som önskar kombinera mjukvarukonstruktion med hårdvara. Hårdvarunära programmering är mycket önskvärt inom industrin och lödkolven är inte det enda hjälpmedlet.

Teknologiutvecklingen inom området är som vi alla vet mycket snabb och tiden från att nya forskningsresultat publiceras till att de kommer till användning i praktiska tillämpningar är kort. Detta gör att elektronikkonstruktören dessutom måste ha goda teoretiska kunskaper för att kunna följa och tillgodogöra sig nya forskningsresultat inom sitt tillämpningsområde. Man bör även vara öppen för att kunna föreslå nya "vilda" idéer, inte bara på lösningar på problem utan att formulera nya spännande användningsområden för sin elektronik. På ett fåtal år har revolutionen med smarta telefoner och smarta hem och sakernas internet skapat massor, massor med nya tillämpningsområden.

Elektronikkonstruktören behöver vara både generalist och specialist. Med andra ord en "elektronikkonstruktör" bör stå på åtminstone två ben, det ena i "elektroniken" och det andra i tillämpningsområdet. Det är en smaksak vilket ben som är viktigast!

Välj elektronikprofilen i första hand, skapa dig en handfast utbildning som garanterar jobb direkt, var som helst i världen, och komplettera sedan med de kurser som behövs för att inrikta dig mot det tillämpningsområde som du tycker verkar spännande

Vi kan med mycket gott samvete hävda att elektroniken har stor betydelse inom en absolut majoritet inom alla industribranscher: IT-området, energiteknik, medicinsk teknik, verkstadsindustrin, robotik, ... Det finns nästan inga gränser på vad som går att göra!

Profilen utgör alltså en god bas för ett brett spektrum av arbetsuppgifter inom en mycket intressant - och betydande - sektor av arbetsmarknaden. Ett stort antal examensarbeten utförs varje år inom industrin och flera forskarstuderande antas årligen för den som vill välja den akademiska karriären. Här finns fortfarande massor att göra då antalet tillämpningsområden bara ökar och ökar!

Bilden nedan visar information från den utredning som Vinnova gjort under 2014 för att etablera framtida satsningar på smarta elektroniksystem i Sverige.

Profilkurser

På följande länkar kan du se sammanställning av de kurser som ges inom elektronikprofilen för Y, D och IT. Dessa listor hämtas från studiehandboken och beskriver de aktuella reglerna vid dagens datum.

En grafisk vy över kurserna återges nedan. Tänk på att planeringen blir mycket enklare om du väljer kurser från olika block för att slippa krockar i föreläsningar och tentor. De obligatoriska kurserna är gröna och CDIO är rosa.

  • Kravet är totalt 54 HP från profilen.
  • Av dessa är 30 HP obligatoriska för Y, D och IT.
  • Y måste också läsa en CDIO-kurs för Y om 12 HP.
  • Därmed är 12 HP valbart för Y och 24 HP valbart för D och IT för att uppnå det totala kravet.

Presentation

Presentationen från profilinformationen 9 mars 2015 kan hämtas. Notera dock att den har vissa bilder borttagna inför publicering på nätet. En ny version inför profilvalet 2016 kommer att läggas till.

Profilansvar

Kontaka oss gärna för att veta mer om innehållet i elektronikprofilen och alla kurser med dess möjliga val och kombinationer. Stora valmöjligheter inom profilen är möjliga för att välja den specialisering som man önskar.

Mer om elektronik hos oss

Diverse information om elektronik, kurser och alumni återfinns även på följande typer av sociala medier.

Student Office

You can find the departments student office in the B-building close to Café Java, D-corridor, entrance 27.

Opening hours:
During terms Monday, Wednesday and Thursday 12:30-13:15.
Closed June 15, 2017 - August 14, 2017 due to summer holiday.
Questions regarding Master Thesis work -> exjobb@isy.liu.se

Study Guide

Information about undergraduate studies at LiTH is available in the Study Guide

Thesis presentations, ISY

Security

Important information about security.
In the Event of Fire


Page responsible: J Jacob Wikner
Last updated: 2016-02-18