Göm meny

Exjobbsförslag (grundläggande och avancerad nivå)

På denna sida listas de examensarbetesförslag som kommit in från externa parter, dvs företag, institut och andra universitet. Notera att de eventuellt också publiceras på de olika avdelningarnas motsvarande sidor.

Om du som företag vill publicera dina examensarbetesförslag här så mejlar du exjobbskoordinator@isy.liu.se med ett förslag, lämpligast i PDF, som beskriver jobbet och kontaktuppgifter. Kontakta oss när vi ska ta bort eller uppdatera några uppgifter.

Förslag som är äldre än 12 månader tas bort automatiskt.

Proposals (basic and advanced levels)

On this page we list the incoming thesis proposals from external companies, universities and institutes. Notice that they might also be published on the ISY group pages.

If you, as a company, want to publish a thesis proposal here, please contact the thesis coordinator. Prepare a PDF with a description of the thesis and contact details. Contact us also when you need to update the status of a proposal, such as withdrawing or updating.

Proposals older than 12 months will automatically be removed.

Template

Interpret the file names as:

  • proposal_LEVEL_COMPANY-TITLE-DATE.pdf

Thesis proposal  Uploaded
A_B_lvl_IMSYS_Thesis_Proposals_VT19_v6.pdf   21 January 2019 14:05
Beamforming_Master_Thesis_Tieto.pdf   21 January 2019 14:10
Cloud Analytics at Ericsson.pdf   20 September 2018 14:00
Minimal impact software trace for programs on the Ericsson ManyCore Architecture.pdf   06 September 2018 14:58
Modeling of road network fuel consumption effects.pdf   10 October 2018 13:15
System Upgrade Verifications.pdf   06 September 2018 13:32
_old   13 February 2019 18:16
adv_PUsensor_Trycksarssensor_20180813.pdf   15 August 2018 09:42
adv_PrimeKey-Agile-PKI_180102.pdf   02 January 2018 09:29
adv_UAS_Europe-Modellering-simulering-och-enklare-styrning-av-obemannad-helikopter_20171206.pdf   07 December 2017 08:04
adv_image_systems-Investigate_and_optimize_a_tracking_algorithm_for_finding_symmetric_features-180307.pdf   07 March 2018 15:39
adv_image_systems-Motion_blur_compensation_in_dynamic_cameras-180307.pdf   07 March 2018 15:39
adv_image_systems-Super_resolution_using_dynamic_cameras-180307.pdf   07 March 2018 15:39


Senast uppdaterad: 2016-11-02