Göm meny

Exjobbshandläggare på ISY

För frågor kring handäggningen av ditt examensarbete, kontakta adminstratörerna:

E-post: exjobb@isy.liu.se
Telefon:013-28 10 20
Fax: 013-13 92 82
Rum:2D:439 (finns också postfack för inlämning av blanketter)
Hus B, ingång 29.
Adress: ISY:s expedition
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Exjobbskoordinator, ISY

Förutom instruktioner från examinator, kan du också diskutera frågor kring förväntad kvalitet, regelverk, med mera med exjobbskoordinator:

E-post:exjobbskoordinator@isy.liu.se
Rum:3D:505
Hus B, ingång 27.
Adress: Exjobbskoordinator
ISY:s expedition
Linköpings universitet
581 83 Linköping

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Sommarstängt 20/6 - 13/8 2019
Terminstid Måndag, onsdag och torsdag 12:30-13:15
Telefon: 013-281321, vardagar
Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Senast uppdaterad: 2015-05-08