TURBO är namnet på ett projekt som utförts i kursen Reglerteknisk projektkurs vid Linköpings Tekniska Högskola.

Syftet med projektet har varit att skapa en regulator för en motor med dubbla turboaggregat. Målsättningen har varit att reglera motorn så att ryckfri övergång fås mellan de två aggregaten.

En annan målsättning med projektet har varit att skapa observatörer för att skatta tillstånd hos motorn, för att eliminiera behovet av vissa sensorer.

 

 

 

 

 

 

 

Projektgruppen har bestått av sju medlemmar med olika bakgrund. Mer information om vilka som deltagit i projektet finns i listan nedan.

Namn Ansvarsområde E-postadress
Sebastian Ljungberg Projektledare seblj118
Anders Karlsson Dokumentansvarig andka096
Anders Olofsson Informationsansvarig andol225
Magnus Selldén Designansvarig magse321
Kenny Jönsson Testansvarig kenjo746
Pontus Skoog Ansvarig för modeller ponsk637
Adrian Eilertssen Ansvarig för regulator adrei294

 

Under projektets gång har ett antal dokument skapats och underhållits. Dessa dokument listas nedan.

Kravspecifikation
Projektplan
Systemskiss
Designspecifikation
Teknisk rapport