Autonom Bandvagn logga

Om projektet

Bakgrund

Projektet är en fortsättning på projektet "Mobile Scout" från vårterminen 2009. Under det projektet utvecklades bland annat stommen till kommunikationen och användargränssnittet som har använts under detta projekt.

Mål

Projektets mål var att den terränggående bandvagnsplattformen "Mobile Scout" skulle utrustas med motorreglering för framdrivning samt att den skulle kunna styras trådlöst av en operatör från en master laptop.

Dessutom skulle bandvagnen kunna följa en fördefinierad brytpunktsbana där endast farten ställs ut av operatören. Krav på högre nivå var att bandvagnen skulle kunna följa en fördefinierad brytpunktsbana specificerad av globala GPS-koordinater.