Bakgrund

I dagens samhälle har intresset för autonoma farkoster växt. Speciellt har marknaden
för autonoma helikoptrar ökat och det finns idag flera olika tillämpningsområden både
civilt och militärt. Saab Aerosystems har påbörjat utvecklingen av Skeldar V-150 som är
tänkt att användas för bland annat spanings- och räddningsuppdrag. Eftersom Saab vill
reglera helikoptern så att den kan flyga helt autonomt är det av stort intresse att veta hur
den uppför sig när olika insignaler appliceras. Av denna anledning vill Saab ta fram en
modell av helikoptern T-REX 600N PRO. Denna helikopter används i stället
för Skeldar då det är lättare att få flygtimmar för den. Mätdata tas fram genom att
skicka olika insignaler till helikoptern och samtidigt avläsa utsignalerna. Med dessa data
kan man sedan skatta en modell av helikoptern. I detta specifika fall utgörs insignalerna
av pilotens kommandon och utsignalen av helikopterns rörelse.

>