Det är en reglerteknisk projektkurs med namnet "Självetablerande sensornätverk med GPS och 3G" .

Syftet med projektet är att ta fram ett självetablerande sensornätverk med minst två sensornoder. Sensorerna ska positionera sig via GPS och överföra data via 3G-nätet. En annan del som ska utredas är hur telekonflikter och nätverksbelastning påverkar tillförlitligheten.

Målet med projektet är att demonstrera ett nätverk med åtminstone två sensornoder. Dessutom ska möjligheter och begränsningar med tekniken beskrivas.