Under projektets gång har ett flertal dokument skapats. Dessa finns tillgängliga i menyn till vänster.