DIAGNOS AV FÖRBRÄNNINGSMOTOR 2007


Vår projektgrupp har under våren 2007 arbetat med att ta fram ett diagnossystem för en bensinmotor i motorlaboratoriet på fordonssystem. Kunden var Erik Frisk på avdelningen för fordonssystem på ISY. Projektgruppen fick självständigt ta fram tänkbara fel som systemet skulle vara känsligt för. Dessa presenterades sedan för kunden och projektet gick efter godkännande av fellistan ut på att försöka detektera och isolera dessa fel.

De fel som systemet sedan kunde detektera var tex sensorfel samt vissa fysikaliska fel som hål, förträngningar och ökad friktion på vissa komponenter.

Ett användargränssnitt för körning i realtid mot motorn togs också fram.

För mer information vv se de dokument som finns här eller kontakta Erik Frisk vid Fordonssystem, ISY, LiTH.

Senast updaterad 20070510

e-mail: fordondiagnos@gmail.com Ingen garanti för att svar ges längre dock. Kontakta istället Erik Frisk.