Projektgruppen

I tabellen nedan presenteras gruppmedlemmarna och deras ansvarsområden inom projektet.
För att undvika spam har vi bara skrivit in första delen av våra e-postadresser. Om du vill kontakta en gruppmedlem via e-post fås adressen genom att ta det som står i fältet "Kontakt" och lägga till "@student.liu.se".

Exempel: epost123@student.liu.se

Namn Ansvarsområde Kontakt
Mirsad Cirkic Projektledare mirci769
Johan Bejeryd System johbe207
Anders Blomfeldt Dokument andbl841
Jonas Bengtsson Kvalité jonbe927
Erik Juto Kund eriju048
Arvid Nilsson Test arvni079
Rasmus Haverstad Design rasha390