HARALD - Highly Advanced RAdio Location Device
Hem | Dokument | Projektgrupp | Länkar

Projektet syftar till att bestämma position för en rörlig nod i ett lokalt, ganska öppet område, inom- eller utomhus. Systemet ska vara uppbyggt av flera fasta Bluetooth-noder som agerar sändare, samt en rörlig nod som agerar mottagare. Den rörliga noden ska sitta på en vagn eller liknande. Mottagaren har möjlighet att avläsa erhållen signalstyrka från sändarna vilket möjliggör skattning av avstånd till respektive enhet. Navigeringsfiltrets uppgift är att utifrån dessa observationer skatta den rörliga nodens tillstånd.

Projektet ska även bedömma om ytterligare någon sensor behövs för att höja prestandan. Om så är fallet kan implementation av denna extra sensor eventuellt bli aktuell.

Då navigeringen antagligen förbättras väsentligt om en modell av den rörliga noden finns, finns det ytterligare två intressanta frågor som projektet bör fundera på. Dels vilken struktur som kan vara lämplig för en sådan modell samt hur den kan adapteras för olika plattformar.

webmaster

senast uppdaterad: 2006-03-08