Home Page Image
  Saab Underwater Systems AUV på uppdrag att kartlägga botten
 
 


Välkommen till A³UV

Den här sidan presenterar vårt projekt i kursen reglerteknisk projektkurs CDIO.

En kall januaridag i G32 presenterades projekten. Detta projekt var ett av de populäraste med flera sökande per plats men efter hårda urvalskriterier sattes en grupp samman. Du kan läsa mer om oss under OM OSS. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Institutionen för Systemteknik vid Linköpings universitet och Saab Underwater Systems. Eftersom vissa delar av projektet är företagshemligheter kommer vi inte lämna ut några av dokumenten i projektet. Inte heller kan vi redovisa exakt hur regleringen går till.