Utveckling av regulatorer för styrning av gimbalmonterade sensorer i UAV

Projektet syftar till att utveckla och implementera en regulator för intelligent riktning av gimbalmonterade IR/EO-sensorer. FOI har utvecklat en gimbal där olika sensorer har monterats. Gimbalen är placerad under en mätplattform utformad som en UAV. För närvarande finns en enkel reglering för gimbalen. I projektet ska gimbalen simuleras och regleringen av den förbättras.

För att åstadkomma detta måste först ett fordonsfilter utvecklas som estimerar positionen på markmål då mätsignal saknas. Sedan måste en referensgenerering till för att utifrån data från filtret räkna ut vinkel- och vinkelhastighetsreferenser för regulatorn som i sin tur styr gimbalen på mätplattformen.

Senast uppdaterad: 2005-05-12