Golfspelande industrirobot

Under vårterminen 2004 genomförde sju civilingenjörsstudenter vid Linköpings universitet ett projekt som gick ut på att få en industrirobot att spela minigolf. Projektet utfördes inom kursen Reglerteknisk projektkurs och det finns dokumenterat här:

Studenternas projekthemsida 2004

Den 17 maj 2004 tävlade industriroboten (som kallas Marvin) mot Linköpings universitets rektor Mille Millnert. En film från denna tävling finns att hämta här.

Projektet fick en fortsättning under vårterminen 2005. I det nya projektet hade banan byggts ut och en digitalkamera hade kopplats till datorn. Sju andra civilingenjörsstudenter tog fram ett system som bland annat använde bilderna från kameran till att hitta bollen och till att förbättra slagen. Resultatet av det projektet finns dokumenterat här:

Studenternas projekthemsida 2005


Golfspelande robot