REGLERTEKNISK PROJEKTKURS - AUTONOMON TRUCK

Om projektet

Den här hemsidan är ett av delmomenten i kursen TSRT10 - Reglerteknisk projektkurs som har gått under hösten 2016. Målet med kursen har varit att lära sig jobba i projektform med allt vad det innebär. Projektet har gått ut på att programera en auotonom truck som har tillhandalits av Toyota Material Handling i Mjölby och kan ses på bilden nedan.

Truck

Truckens hårdvara har funnits från början och i projektet har endast mjukvara utvecklats. Målet med projektet har varit att kunna flytta en given pall till en given pallplats autonomt. All utveckling har skett med ROS. Funktionaliteten som har tagits fram har främst testats i en simuleringsmiljö och få försök har gjorts på den verkliga trucken.

Resultat

I filmen nedan visas resultatet av vårt arbete med olika försök från simuleringsmiljön.

Dokument

Här finns dokuementen som har producerats under projektets gång:

Deltagare

Vi som har jobbat med det här projektet är: