Denna sida beskriver en del av kursen TSRT10 - Reglerteknisk projektkurs, CDIO, som ges vid Linköpings universitet. Projektet som beskrivs är Autonom målföljning med quadcopter. Det långsiktiga målet för projektet är att skapa en demonstrator som kan visa nyttan och användningsområden för UAV:er.Det finns idag ett ökande intresse för autonoma och obemannade farkoster (UAV:er). Användningsområderna för UAV:er är stort då de kan användas på ställen som är för farliga eller på andra sätt olämpliga för människor. UAV:er kan användas vid naturkatastrofer och nödsituationer för att samla in information med hjälp utav dess sensorer. För att vara ett effektivt hjälpmedel ska dessa fungera så självständigt som möjligt från operatören.


Några viktiga dokument:

Kravspecifikation
Systemskiss
Designspecifikation
Projektplan
Testplan
Testprotokoll
Användarmanual
Teknisk dokumentation
Poster


Quadcoptern som användes är en lågbudgetmodell av typen Parrot AR.Drone 2.0. På bilden nedan visas den med sitt inomhusskal. Kameran, som här filmar framåt är speciellt modifierad för detta projekt och filmar i vårt system istället rakt nedåt.Under projektets gång utvecklades ett avancerat grafiskt användargränssnitt som ger användaren full kontroll över systemet. Här kan användaren välja vilken styrmod som ska användas, eller till exempel markera ett mål att följa.