FADR

FordonsAdaptiv DriftsRegulator


  • ILC • IFT • Modellering


ILC
Iterative Learning Controller

När bilindustrin utvecklar, testar och certifierar sina bilar använder de sig av körcyklar. En körcykel är en hastighetsprofil som en bil ska följa, oftast i labbmiljö. Idag använder bilföretagen sig av pedalrobotar eller professionella förare. Det senare alternativet kan repeterbarheten ifrågasättas och en pedalrobot är klumpig och tar lång tid att installera och justera. Med ILC-lösning behöver bara en sladd kopplas in i bilen och regulatorn lär sig själv iterativt att följa körcykeln.


IFT
Iterative Learning Controller

Iterative Feedback Tuning är en algoritm som utifrån en målfunktion iterativt optimerar regulatorparametrarna för att minimera felet. I detta projekt implementerades IFT för att optimera laddtryckregleringen med wastegaten som aktuator.


Modellering och laddtrycksreglering

Fordonssystem har installerat den nya VEA-motorn (Volvo Engine Architecture) i sitt motorlabb. Detta har medfört att projektgruppen har omparamitiserat och validerat delar av den gamla modellen för att överstämma med den nya. Utöver detta har en multivariabel laddtrycksregulator konstruerats för att reglera trycket från trottel och wastegate.


Projektidentitet

Projektmedlemmarna i detta projekt är:

Isac Strömberg (Projektledare)   Linkedin
Hiren Kerai (Teknsikt ansvarig IFT)   Linkedin
Robin Holmbom (Mjukvaruansvarig)   Facebook
Erik Klasén (Tekniskt ansvarig modellering)   Linkedin
Andrej Verem (Testansvarig)   Linkedin
Henrik Iredahl (Dokumentansvarig)   Facebook