FUDGE

The FUn to Drive Generic Engine

FUDGE är ett projekt i kursen TSRT10 - Reglerteknisk projektkurs, med målet att förbättra transientprestandan på Volvos nya motorakitektur, VEA.

VEA-motorn

VEA, Volvo Engine Architecture är Volvos nya motorfamilj som består av fyrcylindriga, direktinsprutade och turboladdade bensin- och dieselmotorer.

Genom att skapa en fysikalisk modell av en bensin-VEA-motor kan prestanda och körfall simuleras.

Läs mer»

Scavenging

Med variabla ventiltider är det möjligt att skapa ett överlapp av ventilerna. Då insugstrycket är högre än avgastrycket kan detta överlapp utnyttjas för att skapa en genomströmning av luft rakt genom cylindern, detta kallas scavenging.

Läs mer »

ALS

Anti-Lag System, ett samlingsnamn för olika system vars syfte är att minimera turbolagget i en turboladdad motor. I detta projekt har vi tittat på en variant där man använder sig av en fördröjd tändning vilket leder till ett ökat avgastryk och på så sätt ökat turbovarvtal.

Läs mer »

Projektmedlemmar

Namn Ansvarsområde
Victor Birath Projektledare
Christoffer Björck Scavengingansvarig
Tommie Eriksson ALS-ansvarig
Oscar Hällman Testansvarig
Sepehr Kristofersson Simulinkansvarig
Joel Martinsson Modellansvarig
Johan Nyman Dokumentansvarig
Patrik Sjögren Kvalitet/Designsansvarig