ALS - sen tändning

En fördröjning av tändningsvinkeln resulterar i att en mindre del av den kemiska energin som finns i bränslet omvandlas till arbete på kolven och ger istället till en ökad avgastemperatur. Denna temperaturökning ger ett ökat avgastryck som i sin tur ger ökat turbovarvtal.

Modell

Modell av tändningseffektiviteten vid olika tändvinklar

Förskjutning av tändvinkeln

Styrsignaler i form av avvikelse från optimala tändningsvinkeln då ett steg görs i pedalposition samt trottel.

Ökad termisk energi i grenrör

Den fördröjda tändningen resulterar i att mer energi omvandlas till värme i avgaserna vilket i sin tur ger i en förhöjd temperatur i grenröret.

Accelererat turbovarvtal

Med ALS-regleringen aktiverad varvar turbon upp en sekund snabbare samt med en brantare transient. Tack vare detta kan man alltså få in mer luft i motorn.

Accelererat motormoment

ALS-regleringen orsakar en liten momentförlust i början av transienten men ger sedan tillbaka betydligt mer moment och ett upp till 25% snabbare stegvar. Mjukare transienter kan erhållas med mer defensiv reglering
Låter det intressant? Du hittar den tekniska dokumentationen från projektet på dokumentsidan!