Trailer

Videoklippet visar några av resultaten i projektet samt hastighetsföljningen under körning av en körcykel i Matlab/SIMULINK.