Välkommen

M.O.T.O.R. är namnet på projektgruppen som har arbetat med "Reglerdesign och optimering för transientprestanda i ny motorarkitektur" med Volvo Cars Corporation som kund och Fordonssystem vid Linköpings universitet som beställare.

Projektet är en del av kursen TSRT10 som ges vid Linköpings Tekniska Högskola i samarbete med avdelningen för Fordonssystem.

CDIO

Arbetet genomförs med hänsyn till de riktlinjer som ges av det internationella initiativet CDIO (Conceiving, Designing, Implementing, Operating) initiativet som även används av bland annat Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan, Massachusetts Institute of Technology och Stanford University.

SuperTurbo

Linköping Universitet