Projektgruppen

Projektgruppen består av sex stycken studenter varav alla studerar på Linköpings Tekniska Högskola. Varje gruppmedlem har tilldelats ett ansvarsområde, vilka definieneras enligt följande:

Projektledaren:


Dokumentansvarig:

Testansvarig:

Designansvarig:

Informationsansvarig:   

Leveransansvarig:

För gruppens talan gentemot beställare och kund. Projektledaren ansvarar även för att tidsrapporter och statusrapporter skickas till beställaren.

Ansvarar för att dokumenten verifieras inför leverans och de levereras i tid.

Ansvarar för upprättande av testplan.

Ansvarar för att designutveckling sker enligt plan.

Ansvarar för hemsida, poster samt film.

Ansvarar för att system är leveransdugligt inför leverans.