BAKGRUND
På en typisk arbetsplats för hjullastare transporteras stora mängder material, till exempel från högar av grus, sprängsten med mera. Flera hjullastare arbeter parallelt med att hämta materialet för att sedan frakta det till exempel ett transportband för vidare behandling. Transportbandt har en given kapacitet och matas med material via en buffertficka. På en sådan arbetsplats finns stora möjligheter att effektivisera arbetet på flera punkter. Såväl synkronisering av hjullastarnas körcykler som individuell reglering av de enskilda fordonen kan bidra till att effektiviteten höjs. För att kunna införa något sådant krävs dock mer detaaljerad information om hjullastarna än som mäts idag. Om till exempel lastarna kan skatta hur mycket material som de för tillfället har i skoporna kan denna information sändas till en enhet vid transportbandet. Enheten kan då beräkna hur lång tid det är kvar tills ilastningsfickan är redo att ta emot nytt material och med hjälp av denna information planera körcyklerna för de olika lastarna. Man skulle även kunna tänka sig ett förarstöd att körcykelinformationen skickas ut till alla berörda fordon som sedan kan utnyttja informationen för att i ett förarstödsystem ge körrekommendationer åt föraren för att minska bränsleåtgången.

SYFTE och MÅL
Det övergripande målet med projektet är att både öka kapaciteten på arbetsplatsen och samtidigt minimera bränsleförbrukningen. För att kunna göra detta kan till exempel följande metoder för att optimera användandet av hjullastare utvecklas:
• estimering av centrala storheter, exempelvis last i skopa
• styrning av hjullastare som tar hänsyn till exempelvis olinjäriteter i konverter
• distribuera information mellan hjullastare, exempevis via WLAN

UTVÄRDERING AV RESULTAT
Metodiken ska utvärderas på uppmätta data men även på av VCE tillhandahållen provbana i Eskilstuna.