Välkomen till W.O.P.S projektsida.

Projektet är en del utav kursen TSRT10 som ges vid Linköpings Universitet på avdelningen för Reglerteknik. Projektet utförs inom ramen för CDIO och projektet utförs av 7 studenter från Teknisk Fysik och Elektroteknik samt Maskinteknik. Under projektets gång får studenterna chans att tillämpa sina kunskaper både praktiskt och teoretiskt. Projektet genoförs i samarbete med Vovlo Construction Equipment i Eskilstuna. Mer information om projektet och dess mål finns under fliken projekt.