Startsida

Hemsidan beskriver projektet "segway" som är en del i en projektkurs som ges till femteårsstudenter vid LiTH. Den segway som använts är den på bilden till höger, nämligen en robot byggd i Lego som är utrustad med olika sensorer för att uppfylla de uppsatta kraven. Arbetet har utförts enligt LIPS-modellen vilket ger upphov till en uppsjö av dokument som också publiceras på denna hemsida.