Om Projektet

Detta projekt är utfört under hösten 2010 och är en del i kursen TSRT10, reglerteknisk projektkurs.

Saab Dynamics vill ta fram en bandvagn som ska kunna kartlägga olika miljöer autonomt. Projektet inleddes våren 2009 med framtagning av specifikationer, kontrollprogram, nätverkskommunikation, navigationstekniker med mera. Föregående projektgruppers uppgift var främst att ordna framdrivningen av bandvagnen. Både manuell och autonom drift skulle vara möjlig. Detta projekt bygger nu vidare på arbetet utfört av projektgruppen O'hara's under våren 2009 och projektgruppen Carpe Locus under hösten 2009 och har som huvuduppgift att utrusta Scoutenheten med en stereokamera.

Screenshot1

Screenshot2

Screenshot3