Göm meny

D-profilen Säkra interaktiva datorsystem

Profilansvarig: Viiveke Fåk
e-post: viiveke@isy.liu.se

Varför en profil om säkra interaktiva system?

Informationsflödet i samhället sker allt mer via datorer och nät mellan datorer. Användaren har oftast liten eller ingen chans att förstå vad som egentligen händer bakom skärmen. Samtidigt är det ofta oerhört viktigt att informationen är tillförlitlig, att man kan fastställa vem som verkligen står för informationsinnehållet och att viss information absolut inte får nå utanför en sluten krets.

Idag behövs alltså ett stort antal specialister, som förstår sig på de speciella principerna, verktygen och fällorna när det gäller att skapa säkra interaktiva system. Arbetsmarknaden inom området är för ögonblicket mycket dynamisk, med stor efterfrågan på människor med just dessa specialkunskaper. Det är också ett hett forskningsområde, som aktivt efterfrågas av flera forskningsstödjande organisationer

Obligatoriska profilkurser:

Termin 7, HT1:
TDTS06 Datornät, 6 p

Termin 7, HT2:
TDDC90 Software security, 6 p
TSIT02 Datasäkerhet, 6 p

Termin 8, VT1:
TDDD24 Webbprogr. och interaktivitet, 4 p
TDDD17 Informationssäkerhet, 4 av 6 p (kursens teoridel)

Termin 8, VT2:
TDDD17 Informationssäkerhet, 2 av 6 p (kursens projektdel)


Termin 9, HT1:
TSIT03 Kryptoteknik, 6 p
Samtliga ovanstående kurser måste ingå i profilen. Summa 34 poäng

TDDC90 Software  security  har TSIT02 Datasäkerhet som förkunskapskrav. Med årets placering av dessa kurser kan det ge problem då man vill bli färdig på nominell tid.  Somliga studenter har dock haft möjlighet att läsa TSIT02 Datasäkerhet i lägre årskurs, vilket löser problemet för dem. Man kan självfallet också läsa TDDC09 Software Security parallellt med examensarbetet, och om studerar något långsammare än i nominell takt uppstår intre heller problem. Om ingen av dessa lösningar passar den som vill läsa profilen, så kan undantag för just den obligatoriska kursen medges, förtutsatt att den ersätts med tillval som är någorlunda centralt för profilen.

Valfria kurser:

Följande kurser är samtliga av intresse för området, men riktar sig mot olika specialiseringar och intresseprofiler. Utöver dessa finns ytterligare kurser vid LiTH, som ger relevanta bakgrundskunskaper, men då med mindre tydlig koppling direkt till profilområdet.

Termin 7, HT1:
TDDC94 Databasteknik, 8 p (viktig bakgrund för interaktiv datahämtning)

Termin 7, HT2:
TDDD16  Kompilatorer och interpretatorer, 3 p (viktig kunskap för att inse hur säkerhetsprimitiver innerst fungerar och hur de kan bli svaga)

Termin 8, VT1:
TDDD25 Distribuerade system, 6 p (Kunskap om miljöer, där säkerheten måste fungera)

Termin 8, VT2:
TDDD26 Utveckling av interaktiva system, 6 p (Fördjupning av interaktivitetsdelen)

Kompilatorer och databaser avhandlas också i andra kurser för andra civilingenjörsprogram. Den som inte kan läsa de ovan rekommenderade två kurserna av schematekniska skäl, kan välja att följa någon av de andra.

TATA55 Abstrakt algebra, 6 p är mycket intressant för djupare förståelse av Kryptoteknik (samt för kodningsteori m m). 

Dessutom bör man ha en känsla för grundläggande statistik. D-arnas obligatoriska grundkurs TAMS 27 Matematisk statistisk och Y-arnas TAMS14 Sannolikhetslära, ger nödvändig känsla för allmän statistik. Utšver dessa kan man den som har speci alintressen mot nŠtsŠkerhet och krypto gŠrna lŠsa ytterligare i Šmnet, t. ex TAMS 32 Stokastiska processer .

Minst en av ovanstående valfria kurser måste ingå i profilen. Det finns ytterligare kurser, t ex TDDD04 Programvarutestning, som kan vara lämpliga alternativ för de valbara poängen eller då delvisa överlapp med kurser från utlandsstudier gör det svårt att exakt följa prifiolspåret. Hör med profilansvarig, om du vill modifiera ovanstående!

För IT-studenter gäller att kortare versioner av det som ingår i ovanstående kurser i vissa fall hunnits med under tidigare studieår. Exakt vilka kurser det gäller beror på när man blev antagen till utbildningen. Dessa IT-specifika kurser kan då räknas in i stället för de ovanstående.

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid Måndag, onsdag och torsdag 12:30-13:15
Sommarstängt 15 juni, 2018 - 13 augusti, 2018
Telefon: 013-281321, vardagar
Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Studiehandboken

Mer information om grundutbildningen kan fås i studiehandboken.

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Informationsansvarig: Viiveke Fåk
Senast uppdaterad: 2015-05-25