Göm meny

Kommunikationsprofilen för Y, Yi, D & IT
HT2016 - VT2017

Den här sidan är för ett tidigare år! Klicka här för att gå till aktuell information.

Allmänt

Vi närmar oss ett uppkopplat samhälle där alla våra apparater kommunicerar med sina användare och med varandra. Profilen Kommunikation är skapad för att tillmötesgå kraven från industrin och forskningssamhället på en bred utbildning inom kommunikationsområdet - en utbildning som gör studenterna redo att hantera framtidens kommunikationsutmaningar. I profilen ingår kurser i transmission och kodning av information, trådlös teknik, ljud-, bild- och signalbehandling, datornätverk och Internet, samt hårdvara för implementation av kommunikationslänkar. Det finns mängder av både vardagliga och högteknologiska tillämpningar, t.ex. mobiltelefoni/mobilt bredband, Internet, trådlösa datornätverk, GPS, sensornät, fordon-till-fordon kommunikation, satellitkommunikation samt krypterad och robust kommunikation.

Kommunikationsteknik är en naturlig del av det moderna samhället och uppvisar en massiv expansion. Ett exempel är antalet mobiltelefonanvändare i världen som ökar med runt 50 miljoner människor varje månad (!), varav många inte tidigare haft tillgång någon form av telefoni. Internet uppvisar en liknande imponerande utveckling, där video och sociala nätverk driver tillväxten. Nya tillämpningar inom "sakernas internet" kommer växa fram under det närmsta decenniet. Den exponentiella ökningen av kommunikationsanvändning kräver att tekniken ständigt utvecklas och att nya revolutionerande lösningar identifieras. Kommunikationsprofilen ger grunderna för att kunna bidra till teknik- och välfärdsutvecklingen i såväl ovanstående som många andra relaterade områden.

Studenter som läser profilen kan se fram mot en bred arbetsmarknad som växer både globalt, nationellt och lokalt i Östergötland. En del anställs av storföretagen i branschen, men många studenter rekryteras även av mindre företag som funnit sin egen nisch inom området. Några söker sig till avknoppningsföretagen runt LiTH och några blir forskarstuderande.

Profilansvarig är Emil Björnson (e-post: emil.bjornson@liu.se, tel: 013-28 67 32), docent i Kommunikationssystem på  Institutionen för systemteknik (ISY).

Profilkurser och Poängkrav

  • Vissa förändringar av profilens upplägg är på föreslag inför 2017, så studiehandboken för 2016 ger bara en exakt bild för hösten 2016. Nedanstående tabell och text ger en preliminär bild över profilens kurser, såsom de föreslås att se ut för de studenter som påbörjar profilen hösten 2016. (Klicka här för en högupplöst version).
  • De gulmarkerade kurserna är obligatoriska (Signalteori, Digital Kommunikation, Detektion och estimering av signaler samt Informationsnät)
  • De blåmarkerade kurserna är valfria.
  • CDIO-kursen är tvåfärgad. Detta betyder att CDIO-kursen är obligatorisk på Y och Yi men inte på D och IT.
  • Notera skillnader från studiehandboken för 2016: 1) Trådlös kommunikation är ett nytt namn på kursen som tidigare hetat Radiokommunikation, men kursinnehållet planeras att vara identiskt. 2) Tidigare fanns en kurs på våren som heter "Digital kommunikation f.k.", men dess kursinnehåll är tänkt att täckas av kurserna "Digital kommunikation" och den nya kursen "Detektion och estimering av signaler". 3) Den nya kursen "Detektion och estimering av signaler" planeras att ges från 2017 och ger de teoretiska grunderna för att skatta egenskaper hos signaler och för att detektera vilken av en uppsättning av signaler som observerats. 4) Flerantenn-kommunikation är en ny kurs som planeras att ges från 2017. Den handlar om MIMO-kommunikation, vilket är en nyckelteknik i framtidens trådlösa nät. Denna kurs är tänkt att ersätta den tidigare kursen "Trådlösa system".
  • Alla kurser är på 6 hp, förutom CDIO kursen, som är på 12 hp.
  • Y:are och Yi:are skall välja minst 48 hp profilkurser, varav 36 hp obligatoriska kurser (Signalteori, Digital Kommunikation, Detektion och estimering av signaler, Informationsnät och CDIO-projektkursen).
  • D:are och IT:are skall välja minst 36 hp av profilens kurser, varav 24 hp obligatoriska kurser (Signalteori, Digital Kommunikation, Detektion och estimering av signaler, samt Informationsnät). CDIO kursen är ej obligatorisk för D:are.

Information från studiehandboken

Här finns även länkar till de enskilda kurserna i profilen, men notera att dessa inte är uppdaterade för att reflektera de tilltänkta ändringarna ovan.

Information om CDIO-kursen

I CDIO-kursen TSKS05 Kommunikationssystem (12 hp) får man tillämpa kunskaper och metoder från de olika kommunikationsrelaterade kurser man läst. Studenterna brukar ha olika projektförslag att välja mellan. 2012 genomfördes ett projekt som gick ut på att lyssna på GSM bas-stationer och bedöma täckningen för olika operatörer med hjälp av s.k. mjukvaru-definierad radio (software defined radio). 2013 genomfördes ett projekt kring mätning av trafikvolymen i LTE-nätet med hjälp av mjukvaru-definierad radio (software-defined radio). 2014 och 2015 genomfördes projekt som handlade om lobformning i "akustisk Massiv MIMO".

Examensarbete

Studenter som läser profilen kan välja från ett brett utbud av examensarbeten, både interna (att utföras på LiU) och externa (att utföras t.ex. i industrin, eller utomlands).

Här når du profilwebbsidorna för år 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009,

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid Måndag, onsdag och torsdag 12:30-13:15
Sommarstängt 15 juni, 2018 - 13 augusti, 2018
Telefon: 013-281321, vardagar
Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Informationsansvarig: Emil Björnson
Senast uppdaterad: 2018-03-09