Göm meny

Kommunikationsprofilen för Y, Yi, D & IT
HT2012 - VT2013

Den här sidan är för ett tidigare år! Klicka här för att gå till aktuell information.

Allmänt

Profilen kommunikation är skapad för att tillmötesgå det ökade kravet från industrin och forskningssamhället på en bred utbildning inom kommunikationsområdet. I profilen ingår kurser i transmission och kodning av information, radioteknik, ljud-, bild- och signalbehandling, datornätverk och Internet, samt hårdvara för kommunikation. Tillämpningar finns inom många vitt skilda områden: till exempel mobiltelefoni, Internet, trådlösa datornätverk, GPS, sensornätverk, satellitkommunikation, krypterad och robust kommunikation.

Det moderna samhället förlitar sig mer och mer på infrastruktur för kommunikation och teknikområdet uppvisar en massiv expansion. Ett exempel är antalet mobiltelefonanvändare i världen som ökar med runt 50 miljoner människor varje månad (!) av vilka många inte tidigare haft tillgång någon form av telefoni. Internet uppvisar en liknande, imponerande utveckling. Kommunikationsprofilen ger grunderna för att kunna bidra till teknik- och välfärdsutvecklingen i såväl dessa som många andra relaterade områden.

Studenter som läser profilen kan se fram mot en bred arbetsmarknad som växer både globalt, nationellt och lokalt i Östergötland. En del anställs av storföretagen i branschen, men många studenter rekryteras även av mindre företag som funnit sin egen nisch inom området. Några söker sig till avknoppningsföretagen runt LiTH och några blir forskarstuderande.

Profilansvarig fr.o.m. 2008 är Erik G. Larsson (e-post: erik.larsson@isy.liu.se, tel: 013-28 1312), professor i Kommunikationssystem på  Institutionen för Systemteknik (ISY).

Profilkurser och Poängkrav

  • Profilens olika kurser finns angivna i tabellen nedan (klicka här för en högupplöst version).
  • De gulmarkerade kurserna är obligatoriska (Signalteori, Digital Kommunikation och Digital Kommunikation fortsättningskurs)
  • De blåmarkerade kurserna är valfria.
  • CDIO-kursen är tvåfärgad. Detta betyder att CDIO-kursen är obligatorisk
  • Alla kurser är på 6 hp, förutom CDIO kursen, som är på 12 hp.
  • Y:are och Yi:are skall välja minst 48 hp profilkurser, varav 30 hp obligatoriska kurser (Signalteori, Digital kommunikation, Digital Kommunikation f.k. och CDIO-projektkursen).
  • D:are och IT:are skall välja minst 36 hp av profilens kurser, varav 18 hp obligatoriska kurser (Signalteori, Digital kommunikation och Digital Kommunikation f.k.). CDIO kursen är ej obligatorisk för D:are.
  • Observera att kursen Trådlösa system ges över hela vårterminen (men i olika schemablock i VT1 och VT2).

Information från studiehandboken

Här finns även länkar till de enskilda kurserna.

Examensarbete

Studenter som läser profilen kan välja från ett brett utbud av examensarbeten, både interna (att utföras på LiU) och externa (att utföras tex. i i ndustrin, eller utomlands).

Information om CDIO-kursen

I CDIO-kursen TSKS05 Kommunikationssystem (12 hp) får man tillämpa kunskaper och metoder från de olika kommunikationsrelaterade kurser man läst. Hösten 2011 erbjöd vi ett mjukvarubaserat projekt i samarbete med Ericsson Research i Linköping. I höst (2012) kommer vi troligen erbjuda projekt inom software-defined radio.

Här når du profilwebbsidorna för år 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006
samt för år 2004 & 2005 !

Studerandeexpedition

ISYs studerandeexpedition hittar ni i B-huset, bredvid Café Java, dvs. D-korridoren, ingång 27.

Öppettider:
Terminstid Måndag, onsdag och torsdag 12:30-13:15
Sommarstängt 15 juni, 2018 - 13 augusti, 2018
Telefon: 013-281321, vardagar
Frågor som rör examensarbeten -> exjobb@isy.liu.se

Framläggning av examensarbeten, ISY.

Säkerhetsinformation

Viktig information om säkerheten vid LiU.
Åtgärder vid brand.


Informationsansvarig: Lasse Alfredsson
Senast uppdaterad: 2018-03-09