Kommunikationsprofilen för Y, Yi, D & IT
HT2010 VT2011

 

Den här sidan är för ett tidigare år! Klicka här för att gå till aktuell information.

Allmänt

Profilen kommunikation är skapad för att tillmötesgå det ökade kravet från industrin och forskningssamhället på en bred utbildning inom kommunikationsområdet. I profilen ingår kurser i transmission och kodning av information, radioteknik, ljud-, bild- och signalbehandling, datornätverk och Internet, samt hårdvara för kommunikation. Tillämpningar finns inom många vitt skilda områden: till exempel mobiltelefoni, Internet, trådlösa datornätverk, GPS, sensornätverk, satellitkommunikation, krypterad och robust kommunikation.

Det moderna samhället förlitar sig mer och mer på infrastruktur för kommunikation och teknikområdet uppvisar en massiv expansion. Ett exempel är antalet mobiltelefonanvändare i världen som ökar med runt 50 miljoner människor varje månad (!) av vilka många inte tidigare haft tillgång någon form av telefoni. Internet uppvisar en liknande, imponerande utveckling. Kommunikationsprofilen ger grunderna för att kunna bidra till teknik- och välfärdsutvecklingen i såväl dessa som många andra relaterade områden.

Studenter som läser profilen kan se fram mot en bred arbetsmarknad som växer både globalt, nationellt och lokalt i Östergötland. En del anställs av storföretagen i branschen, men många studenter rekryteras även av mindre företag som funnit sin egen nisch inom området. Några söker sig till avknoppningsföretagen runt LiTH och några blir forskarstuderande.

Profilansvarig fr.o.m. 2008 är Erik G. Larsson (e-post: erik.larsson@isy.liu.se, tel: 013-28 1312), professor i Kommunikationssystem på  Institutionen för Systemteknik (ISY).

Profilkurser och Poängkrav

Information från studiehandboken

Här finns även länkar till de enskilda kurserna.

Examensarbete

Studenter som läser profilen kan välja från ett brett utbud av examensarbeten, både interna (att utföras på LiU) och externa (att utföras tex. i industrin, eller utomlands).

Information om CDIO-kursen

CDIO-kursen TSKS05 Kommunikationssystem (12 hp) kommer att ges första gången hösten 2010 och vår målsättning är att ha projekt som har en nära industrianknytning. Vi startar i år med ett projekt där man arbetar med ett mjukvarubaserat radiokommunikationssystem (eng. software-defined radio), bestående av ett antal programmerbara radiosändare/-mottagare. I det projektet kan man tänka sig att bygga ett autonomt ad-hoc-nätverk för kommunikation mellan mobila noder och/eller spännande tillämpningar som relateras till WLAN, Bluetooth, DECT, RFID m.fl. Projektmedlemmarna kommer att få tillämpa kunskaper och metoder från de olika kommunikationsrelaterade kurser man läst.

Här når du profilwebbsidorna för år 2009, 2008, 2007, 2006
samt för år 2004 & 2005 !