Göm meny

TSIU51 - Mikrodatorprojekt

TSIU51 är en tillämpad projektkurs. Utgående från inledande föreläsningar ska du här i grupp lösa en praktisk uppgift. Uppgiften väljs ur givna projektförslag och med dessa förslag som bas ska gruppen själv definiera och specificera projektet.

I projektet, som utgör lejonparten av kursen, ska du använda både analog och digital elektronik. Den analoga delen kan handla om olika in- och utenheter medan den digitala alltid utgörs av en 8-bitars mikrokontroller (Atmels ATMega8) plus eventuell ytterligare logiska kretsar ur TTL-serien.

På föreläsningarna presenteras processorn och nödvändiga analoga kunskaper för projektets lyckliga genomförande.

Omfattning:
Kursen går i period 1 på våren och består av 5 föreläsningar och en projektdel. Parallellt går en kurs i kommunikation och presentation vilken är tätt knuten till den slutliga rapporten i kursen. Kursen TSIU51 motsvarar på detta sätt 6+2 studiepoäng, där 2 poäng härrör ur obligatoriska moment i kommunikation. Ingen tentamen ges. Examinationen består av
  • Muntlig redovisning
  • Skriftlig rapport
  • Demonstration av projektresultatet
  • Obligatoriska moment i kommunikation
  • Skriftlig efterstudie
Enbart betygen Godkänd eller Underkänd ges.


Informationsansvarig: Examinator
Senast uppdaterad: 2014-05-09