i

Institutionen för systemteknik
Göm meny

TSEI12 - Analog konstruktion, fortsättningskurs

Laborationer

In laborationerna (3 x 4 timmar plus 2 x 2 timmar för CAD-lektioner), finns det antal uppgifter att lösa på dator. Du måste ladda ner manualen från ISYs datorsystem (dvs, du måste vara inloggad på linuxsystemet):

/site/edu/es/ANTIK/andaLab/doc/ANTIK_0030_LM_andaLabManual_*.pdf

Innehåll i laborationerna
  • Dimensionering av transistorer. Förstå grunderna hos MOS-transistorer. Förstå förhållandet mellan arbetspunkt och förstärkning och andra parameter i den mångdimensionella rymden.
  • Förstärkarkonstruktion. Stabilitet, med mera.
  • Matningsnät och avkoppling av matningar på kretskort.
  • Transmissionsledningar. Terminering.
CAD-lektioner, datorstödda lektioner

CAD-lektionerna är inte obligatoriska utan görs efter överenskommelse med letkionsassisten och kursansvarig. Mer information om detta under kursen.

  • Innehåll: På begäran

Informationsansvarig: J Jacob Wikner
Senast uppdaterad: 2015-01-13