Göm meny

TSEA29 - Konstruktion med mikrodatorer

Personal

Examinator:
Anders Nilsson, 28 2635

Beställare:
Anders Nilsson, 28 2635

Kent Palmkvist, 28 1347
Mattias Krysander, 28 2198

Handledare:
Olov Andersson, 28 2658
Peter Johansson, 28 1345
Petter Källström

Tekniska experter:
Anlita alltid handledaren först. Vid behov hänvisar han till en teknisk expert.

LIPS projektmodell: Anders Nilsson / Mattias Krysander
ISE Webpack, VHDL: Alla handledare
Raspberry Pi: Peter Johansson
ATMEL, AVR Studio: Alla handledare
Analog elektronik: Peter Johansson / Olov Andersson
3D-skrivare: Peter Johansson / Olov Andersson
Mekanik:Olov Andersson
Reglerteknik: Alla handledare


Informationsansvarig: Anders Nilsson
Senast uppdaterad: 2018-09-04